Onze algemene- en annuleringsvoorwaarden per 1/12/20

Bij annulering van onze kant:

U ontvangt het volledig betaalde bedrag retour via het betalingssysteem Mollie.

U wilt uw gereserveerde vaart annuleren:

 • Tot 1 week vóór vertrek van de gereserveerde vaart, ontvangt u de betaalde kosten retour minus €1,- administratiekosten
 • Tot 24 uur vóór vertrek van de gereserveerde vaart, ontvangt u 50% van de betaalde kosten retour minus €1,- administratiekosten

U wilt uw gereserveerde vaart wijzigen:

 • U kunt uw gereserveerde vaart tot 12 uur vóór vertrek, kosteloos wijzigen naar een andere afvaart.
 • U wilt het personenaantal wijzigen. Dit dient u 12 uur vóór vertrek van de gereserveerde vaart door te geven per mail of telefoon. Alleen dan ontvangt u het teveel aan entreegeld p.p. retour via het betalingssysteem Mollie.

Wanneer u niet tijdig aanwezig bent voor de door u gereserveerde vaart, komt uw reservering te vervallen en komt u niet in aanmerking voor restitutie van de betaalde kosten.

Unsere allgemeinen- und Annullierungsbedingungen ab 01.12.2020

Bei der Annullierung von unserer Seite:

Sie erhalten den gesamten Betrag durch das Bezahlungssystem Mollie zurück.

Sie möchten Ihren reservierten Fahrttermin annullieren:

 • Bis 1 Woche vor Abfahrt der reservierten Fahrt erhalten Sie den bezahlten Betrag abzüglich der Bearbeitungskosten in Höhe von 1 € zurück.
 • Bis 24 Stunden vor Abfahrt der reservierten Fahrt erhalten Sie 50% ihres bezahlten Betrages abzüglich der Bearbeitungskosten in Höhe von 1 € zurück.

Sie möchten Ihren reservierten Fahrttermin umändern:

 • Sie können Ihren reservierten Fahrttermin 12 Stunden vor Antritt der Fahrt kostenlos auf eine andere Abfahrt ändern.
 • Sie möchten die Anzahl der Personen verändern? Dann schreiben Sie uns 12 Stunden vor dem Abfahrtstermin eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Nur dann erhalten Sie den zu viel gezahlten Betrag durch das Bezahlungssystem Mollie zurück.

Wenn Sie nicht pünktlich zur reservierten Abfahrt an Bord sind, verfällt Ihre Reservierung ohne Kostenerstattung.

In case of cancellation on our part:

You will receive the fully paid amount back via the payment system Mollie.

You want to cancel your reservation:

 • Up to 1 week before departure of the reserved voyage, you will receive the paid costs back minus €1,- administration costs.
 • Up to 24 hours before the departure of the reserved voyage, you will receive 50% of the costs paid back minus €1,- administration costs.

You want to change your reserved booking time:

 • You can change your reserved tour up to 12 hours before departure, free of charge, to another tour.
 • You want to change the number of persons. You have to inform us by mail or telephone 12 hours before departure of the reserved cruise. Only then you will receive the excess entrance fee p.p. return via the payment system Mollie.